06 februari 2015Centraal aandeelhoudersregister (CAHR)

Een van de onderwerpen tijdens de bestuursvergadering van 23 januari was, wederom, het centraal aandeelhoudersregister (CAHR). KNB-medewerkers Tessa Maas en Jacco Sjerps gaven hierover een presentatie. 

Tessa Maas is lobbyist bij de KNB en in die rol betrokken bij het CAHR-project. Zij vertelde meer over de lobbywerkzaamheden in relatie tot het CAHR. Jacco Sjerps is de projectleider binnen de KNB. Hij praatte de bestuursleden bij over de stand van zaken in het CAHR-project. Waar zitten de knelpunten? Hoe ziet de planning er uit? Ook hebben we het met hen gehad over de rol en verdere samenwerking tussen de VOC en de KNB in dit (lobby)project.

De VOC zal overigens inhoudelijk reageren op het wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en het Burgerlijk Wetboek (onder meer verband houdend met de integratie van het CAHR in het handelsregister) dat op 21 januari jl. in consultatie is gegaan. Zie http://www.internetconsultatie.nl/handelsregister.

Volg de VOC