De VOC

Oprichting
Op 20 maart 1602 werd de eerste rechtspersoon ter wereld opgericht: de VOC. Precies 410 jaar later vindt wederom een oprichting van de VOC plaats; de Vereniging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten. De missie van de vereniging is het ondernemingsrecht het pronkjuweel van het notariaat te laten zijn.

Waarom
Het ondernemingsrecht is bij uitstek een vakgebied waarbij de notaris zijn toegevoegde waarde kan laten zien. Daarbij moet de notaris een gelijkwaardige gesprekspartner zijn voor de overige adviseurs van de ondernemer. De notaris moet niet alleen kunnen zeggen dat hij vakspecialist is, hij moet het ook kunnen laten zien. Kennis en vaardigheid moeten natuurlijk wel voldoen aan hoge eisen: je bent niet zo maar een specialist.

Wat biedt VOC
De VOC is een vereniging van vakspecialisten, maar verwelkomt ook hen die zich willen bekwamen in het vennootschapsrecht. Er zullen bijeenkomsten en cursussen worden georganiseerd. Voor de specialist wordt een predicaat ingevoerd. De VOC zal zich dus duidelijk richten op twee niveaus: een instapniveau en een hoog gespecialiseerd niveau.

Het instapniveau
Iedere (kandidaat-) notaris die interesse heeft in het ondernemingsrecht kan aspirant-lid worden van de VOC. Aspirant-leden zijn zij die belangstelling tonen voor het ondernemingsrecht, doch nog niet die kennis en ervaring hebben om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap. Aan de aspirant-leden worden basiscursussen op het gebied van het ondernemingsrecht aangeboden. Binnen 5 jaar moet een aspirant-lid aan de eisen van het gespecialiseerde niveau voldoen.

Het gespecialiseerde niveau
Het is ook mogelijk direct in te stromen op het gespecialiseerde niveau en het predicaat specialist te krijgen. Hiervoor komen in aanmerking (kandidaat-)notarissen die:

  • een Grotius opleiding, een Notariële Specialistenopleiding of daarmee gelijkwaardige opleiding op het gebied van het ondernemingsrecht hebben gevolgd en met goed gevolg het bijbehorende examen hebben afgelegd; dan wel
  • lid zijn van een commissie op het gebied van het ondernemingsrecht; dan wel
  • universitair docent zijn op het gebied van het ondernemingsrecht; dan wel
  • regelmatig cursussen geven op dit gebied; dan wel
  • artikelen op het gebied van het ondernemingsrecht hebben gepubliceerd; dan wel
  • door hun ervaring en kennis geacht worden een grondige kennis van het ondernemingsrecht te hebben.


Predicaat

Het predicaat mag men vermelden op briefpapier en website. Zo kan de (kandidaat-)notaris laten zien dat hij de specialist bij uitstek is. De VOC wil hiermee bereiken dat de notaris ondernemingsrechtelijk op de kaart blijft staan en weer de spin in het web wordt bij diverse ondernemingsrechttransacties.

Overzicht leden van de VOC

Vragen?
Meer informatie kunt u vinden opvragen bij het secretariaat via info@voc-notaris.nl of 070 3307220.

Laatste nieuws

VOC wordt VON20-06-18
De Vereniging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten komt in de loop van het jaar met een nieuwe naam, uitstraling en website. Het acroniem VOC, met een knipoog verwijzend naar de eerste rechtsp...
Save the date: 28 september ALV26-04-18
In de middag van vrijdag 28 september aanstaande organiseert de VOC haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Aansluitend zal, ook traditioneel een nader te bepalen promovendus in het vakgbied van he...
Werkgroep ‘Legal opinion’26-04-18
Steeds vaker wordt notarissen gevraagd op allerlei verschillende manieren en in allerlei verschillende situaties een ‘legal opinion’ aan het papier toe te vertrouwen. Maar hoe formulier je deze? Binne...
Vind een VOC-notaris bij u in de buurt>>

Volg de VOC