19 maart 2015VOC en KNB blij met rol notaris bij CAHR

Het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) wordt alleen toegankelijk voor bepaalde overheidsinstellingen ten behoeve van controle-, toezichts-, handhavings- en opsporingsdoeleinden en voor het notariaat ten behoeve van recherchewerkzaamheden. De VOC heeft samen met de KNB deze vorm van beslotenheid steeds bepleit en is zeer tevreden over de samenwerking in dit dossier. Het resultaat is erg belangrijk voor het notariaat.

Dat VOC en KNB blij met de belangrijke rol die de notaris krijgt bij het CAHR hebben zij het ministerie van Economische Zaken laten weten in een reactie op de consultatie inzake het voorontwerp van het wetsvoorstel dat onder meer de instelling van het CAHR regelt.

Met de invoering van het CAHR wordt het vennootschappelijk aandeelhoudersregister niet afgeschaft. Hierdoor moeten bepaalde gegevens over aandelen en aandeelhouders dubbel worden geregistreerd. VOC en KNB vinden dat moet worden gestreefd naar afschaffing van dit register om administratieve lasten en kosten te verminderen.

Volg de VOC